ಮಂಗಳವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4, 2012

ಒಂದೆರಡು ಚುಟುಕು


೧.
ನೀನೋ ಹಾರಾಡುವ ಪತಂಗ
ನಾನು ಬರಿ ಸೂತ್ರ;
ಏರುವೆ ನಿನ್ನೊಡನೆ ಆಗಸದೆತ್ತರ
ಬಿಚ್ಚಿಕೊಂಡರೆ ನಿನ್ನ ಬಂಧ
ನನಗೆ ನೆಲವೊಂದೆ ಹತ್ತಿರ..
೨.
ನೆಲಕೆ ನೆಲೆ ಇಲ್ಲವೋ ಕಂದ
ಅದು ಎಳೆದತ್ತ ಅಲೆದಾಡುವ ಚಂಡ
ಆಗಸಕೆ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲವೋ ತಮ್ಮ
ಅದು ಕೊನೆಯಿಲ್ಲದ ಭಂಡ..

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: