ಭಾನುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 5, 2012

ನೆನಪಿನ ಕುಣಿಕೆ


ಅಪ್ಪ ಗಡ್ಡ ಬೋಳಿಸುವುದನ್ನು
ಕಾತರದ ಕಂಗಳಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ
ದಿನಗಳು ನೆನಪಾದವು
ಮಗನ ಕಾತರದ ಕಂಗಳಿಂದ

ಮದುವೆಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ
ಮರದಡಿಗೆ ನಿಂತು
ದಮ್ಮು ಹೊಡೆದದ್ದು

ಸೈಕಲ್ಲಿನ ಎರಡೂ ಬದಿಗೆ
ಚೀಲ ಸಿಕ್ಕಿಸಿ ಭಿಕ್ಷಾನ್ನ
ಅಲೆದು ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದು

ತಿಂಗಳ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ
ತಂಗಳನ್ನ ತಿಂದು
ತಂಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತಂಗಿದ್ದು

ನಿಶೆಯೆಲ್ಲ ಇಳಿಯುವವರೆಗೆ
ನಕ್ಕು ನಕ್ಕು ಸಾಕಾಗಿ
ಹನ್ನೆರಡಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಿ
ನೆನಪುಳಿಯದ ಬೈಗುಳ ತಿಂದಿದ್ದು

ನೆರೆಮನೆಯ ಹುಡುಗನ
ಕೂದಲು ಕತ್ತರಿಸಿ
ಮೈಯೆಲ್ಲಾ ಹೊಡೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು

ಮೊದಲನೆಯ ಬಾರಿ
ಅಮ್ಮನಿಗೆ ತೋರಿಸಲಾಗದ
ಹುಡುಗಿಯ ಮೇಲೆ
ಕವನ ಬರೆದದ್ದು

ನೆನಪುಗಳ ಕುಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ
ಕತ್ತು ಸಿಲುಕಿ
ಮರೆವಿನ ಸ್ವಚ್ಚಂದಕ್ಕೆ
ಪರಿತಪಿಸುತಿದೆ ಮನವು

---ಪ್ರವೀಣ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: